یادداشت وبلاگ «پری دریایی ها هم گاهی قهوه می خورند»

نویسنده وبلاگ «پری دریایی ها هم گاهی قهوه می خورند» مطلبی درباره قسمت «ربکا» از مجموعه جهانشهری ها در وبلاگ خود منتشر کرده اند که متن آن در زیر از نظرتان می گذرد:

---------------------------------------------------------------------------------------

Soft light, Intense light

بچه ها دیشب شبکه ی سه توی مستند جهانشهری ها مصاحبه با یک انگلیسی بود که مسلمان شده بود.دیدیدش؟

فوق العاده بود. حالا قصه ی زندگی و مسلمان شدنش به کنار، حرف زدنش آدم را میخکوب می کرد.

مثلا آن جایش که نور حرم امام رضا را با نور حرم امام حسین مقایسه می کرد. یک چیزی توی این مایه ها می گفت که نور حرم امام رضا نور نرمی است که در برت می گیرد اما نور حرم امام حسین مثل نور شدیدی می ماند که قشنگ حس می کنی حق را از باطل جدا می کند.

یا آنجایی که از این که قبلا چیزی در زندگی اش کم بوده حرف می زد. آن حدیث پیامبر که درخت تروتازه بین درخت های مرده. و بعد دوباره با یک جور خنده می گفت که توی مکه باز احساس کرده که چیزی کم دارد. که در نهایت شیعه شده بود.

همان طوری که خودش توصیف می کرد همه ی این چیزها را باید می دیدید.

می دانم که به ایمانش حسودی ام شد. بعد هم اصلا حسودی و پیام های اخلاقی اش هیچی، یک حس متفاوت داشت. یک دنیای دیگر. یک تونل پر از نور دیگر. یک چیز دیگر.

اگر مستندش را داشتم خیلی خوب می شد.

/ 0 نظر / 22 بازدید